de Alde Mar 14
9035 VP Dronrijp
Vragen? 0517-239539
Menu

Privacy Statement

PRIVACY VERKLARING

Laatste update 19 juni 2018

Ik, Jouke M. Dijkstra van Dygra Lichtreclame vind uw privacy net zo belangrijk als u. Daarom doe ik er alles aan om uw persoonlijke informatie die u aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

MIJN GEGEVENS
Mijn website www.dygra.nl is eigendom van en wordt beheerd door onze medewerkers.
Overige gegevens:
Alde Mar 14
9035 VP  Dronrijp

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.

Uw gegevens zijn veilig en worden nóóit aan derden verkocht.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ

Om uw aanvragen voor informatie of offertes of om uw bestelling van een van mijn diensten of producten zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van u nodig.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij ik van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan mij of aan een van onze medewerkers stelt. Alleen als u  uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruik ik uw e-mailadres en naam om u mijn nieuwsbrieven te sturen met mijn gratis maar waardevolle informatie en aanbiedingen.

In dit Privacy Statement deel ik hoe ik die gegevens of informatie die u met mij deelt gebruik. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die u met mij deelt:

online als u www.dygra.nl bezoekt; en
offline als u informatie met mij deelt, bijvoorbeeld als u uw e-mailadres aan mij geeft op een event omdat u mijn nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer u een dienst of product koopt.
Door mijn website te bezoeken, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en de Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op mijn website. Ook wanneer u offline gegevens met mij deelt, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring.

Ik sla uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database.

Ik geef uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze uw informatie met derden buiten de partijen die in deze Privacy Verklaring worden beschreven.

DE INFORMATIE DIE IK VERZAMEL

Op mijn website verzamel en/of ontvang ik twee soorten informatie:

1. PERSOONSGEGVENS DIE U ACTIEF AAN MIJ VERSTREKT

Als u zich aanmeldt voor onze aanbiedingen of informatie of een offerte aanvraagt, dan vraag ik u gegevens met mij te delen, zoals uw voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadres.

Ik verzamel geen persoonlijke informatie als u de website bezoekt tenzij u deze vrijwillig zelf met mij hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.

Wanneer u een dienst of product aanschaft, vraag ik:

♦ uw voornaam
♦ achternaam
♦ bedrijfsnaam
♦ en e-mailadres
♦ je straatadres
♦ Kamer van Koophandelnr.
♦ BTW nummer
♦ en telefoonnummer.

Uw straatadres vraag ik om uw factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Uw telefoonnummer vraag ik om u persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van mijn diensten en producten.  Uw bedrijfsgegevens en Kvk nummer, BTW nummer zijn nodig om de betaling goed en correct af te kunnen ronden.

Betalingen worden afgehandeld via onze financiële administratie op een veilige manier.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE OM TECHNISCHE REDENEN AUTOMATISCH AAN MIJ WORDEN DOORGEGEVEN

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn website automatisch enkele technische gegevens door uw computer en apparatuur aan mijn computers worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.
Dit zijn cookies waarvoor u ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen u mijn website bezocht. Ik verwijs u naar de Gebruikersvoorwaarden voor meer informatie over cookies op deze website.

HOE IK UW GEGEVENS GEBRUIK

ik mail u om de diensten of producten die u heeft gekocht te leveren, zoals, de factuur, de voortgang en informatie omtrent de levering.
Ik mail u (als u geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als u hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld voor mijn nieuwsbrief en aanbiedingen.

Ik mail u mogelijk ook om uw feedback te vragen over mijn producten en diensten.
ik mail u om u te informeren over mijn diensten en producten en die van mijn samenwerkingspartners en affiliates als ik denk dat u die echt interessant kunt vinden. Ik houd hiervoor graag bij wat u eerder bij Dygra hebt gekocht of aangevraagd hebt zodat ik u niet onnodig lastig val met informatie die niet aansluit bij uw interesses of situatie. Dit doe ik alleen als u expliciet toestemming hebt gegeven om mijn nieuwsbrief te ontvangen of een product of dienst bij mij hebt gekocht (cf. punt 1 en 2)

Ik gebruik uw informatie daarnaast ook om medewerkers of partijen aan wie ik werk uitbesteed (zoals technisch support, marketing support, klantenservice) contact met u op te kunnen laten nemen voor het leveren van mijn diensten en producten. Deze partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Ik deel mogelijk uw e-mailadres met Facebook voor het aanmaken van een Custom Audience in de advertising tool van Facebook. Ik upload dan de e-mailadressen van mijn lezers om een gerichte advertentiecampagne te kunnen maken. Wilt u niet dat uw e-mailadres voor dit doel aan Facebook wordt doorgegeven? Mail mij dan op info@dygra.nl dan zorg ik dat het niet gebeurt.

AFFILIATES EN SAMENWERKINGSPARTNERS

Op mijn website plaats ik links naar externe websites van samenwerkingspartners en affiliates als ik denk dat die informatie waardevol voor u is. Ik heb geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. Ik raad u aan de Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als u deze sites bezoekt.

DE INFORMATIE DIE U GEDEELD HEBT INZIEN EN AANPASSEN

Als u zich hebt aangemeld op mijn website voor mijn nieuwsbrief mail ik u om ervoor te zorgen dat u kunt ontvangen wat ik je beloofd heb. Ik gebruiken hiervoor het mailprogramma MailChimp?????. Dat betekent dat MailChimp uw gegevens ook ontvangt. Ik verwerk deze gegevens voor zolang als u op mijn maillijst staat en u zich hiervoor niet hebt afgemeld of uiterlijk 12 maanden nadat u de laatste mail hebt ontvangen.

De gegevens die u aan mij hebt doorgegeven kunt u te allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar info@dygra.nl . U kunt uzelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die u van mij ontvangt. Zodra u zich hebt afgemeld voor mijn nieuwsbrief, zal ik uw gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen. U kunt zich niet afmelden voor communicatie en e-mails die nodig zijn om uw aankoopproces te voltooien.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht de toestemming voor het verwerken van uw gegevens die u mij hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als udat wilt een e-mail naar info@dygra.nl .
Tot slot wijs ik uerop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LET OP MET INFORMATIE DIE U OPENLIJK DEELT ONDER MEER OP MIJN WEBSITES OF SOCIAL MEDIA

Ik vind uw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van uw privacy en wijs u er daarom graag op om u hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die u vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals op mijn social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten mij. Ik houd mij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WIJZIGINGEN IN DEZE  PRIVACY VERKLARING

Eventuele wijzigingen van mijn websites kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacy Verklaring. Ik raad u daarom aan deze Privacy Verklaring regelmatig nog eens te lezen.

VRAGEN OVER DE PRIVACY VERKLARING

Ik houd deze Privacy Verklaring up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@dygra.nl  en zet “privacy verklaring” in de onderwerpregel van uw e-mail.

Dygra Lichtreclame

XAanbieding

Bekijk ook eens onze occasions lichtbakken en reclamezuilen. Nu scherp geprijsd!

Aanbiedingen